Rozmiar: 15909 bajtów

- 376 -

1345, 4 X

Rajcy miasta Wrocławia sprzedają Maciejowi de Hommen i jego siostrze Adilheydi 13 grzywien rocznego czynszu za 75 grzywien.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego syg. 23, Antiquarius, s. 11.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów