Rozmiar: 15909 bajtów

- 377 -

1345, 7 X, Wrocław (Wrat[islavia])

Non. Octobris

Andrzej de Rosslavicz, oficjał wrocławski (Andreas ... Wratislaviensis), stwierdza, że opat klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu (apud Wratislavia) dał Ticzkonowi (Ticzco) za roczny czynsz 1 1/2 grzywny celem lokowania swój ogród położony między ogrodami Rudlona Steynkellir (Rudlonus) i Konrada Opilionis (Conradus) naprzeciw kamiennego krzyża z drugiej strony kościoła Św. Mikołaja we Wrocławiu (apud Wratislavia).

Świadkowie: Bertoldus z Raciborza (Rathebor), Henryk Borg (Henricus), Jan de Gendencz (Johannes), radca konsystorza, Wawrzyniec Wodkir (Laurencius), Mikołaj Franczconis (Nicolaus), Piotr de Thost (Petrus) - notariusze publiczni i prokuratorzy konsystorza oraz Jakub Augustini (Jacobus), notariusz oficjała wrocławskiego.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 272.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów