Rozmiar: 15909 bajtów

- 378 -

1345, 8 X

Karol, margrabia morawski, zatwierdza Mikołajowi Panwitz dobra w Starej Łomnicy k. Bystrzycy Kłodzkiej i folwark Waltera k. Dzierżoniowa nadane mu wcześniej 1 II 1345 r. (por. nr 271).

Regest: CDS, XXXIV, s. 114, nr 310 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów