Rozmiar: 15909 bajtów

- 379 -

1345, 12 X, Ziębice

Mikołaj, ksi±żę ¦l±ska i pan Ziębic, zatwierdza dokonan± przez Benscha z Ciepłowód k. Z±bkowic ¦l±skich i jego brata Alberta Seckil oraz Jana Scolaris sprzedaż ławy chlebowej, która należała do wójtostwa w Z±bkowicach ¦l±skich.

Regest: H. Reichenbach, Urkundliche Geschichte der Grafen Reichenbach, Wrocław 1906, I, s. 27, nr 124.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów