Rozmiar: 15909 bajtów

- 380 -

1345, 12 X, Legnica

in iudicio habito proximo ante festum sancti Galli

Sędzia Franczko i ławnicy: Jakub Henebalke (Jacobus), Syffridus Kulbern, Ticz Mertschicz, , Mikołaj Stoube (Nicolaus); Marcin Colbel (Martinus), Hanco Michelsdorf i Paweł Colbel (Paul) stwierdzaj±, że Henryk, ku¶nierz, Jan Frankensteyn i Henryk Semweler maj± płacić 9 wiardunków Sydelowi Walkun z ogrodów położonych przy ul. Jaworskiej przed miastem Legnic±.

Regest: Urkb. d. Stadt Liegnitz, s. 102, nr 139.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów