Rozmiar: 15909 bajtów

- 382 -

1345, 19 X, Awinion (Avinion)

XIV Kal. Novembris. Anno Quarto

Papież Klemens VI (Clemens) desygnuje na biskupa lubuskiego (Lubucensis), po ¶mierci tamtejszego biskupa Stefana (Stephanus), kanonika lubuskiego (Lubucensis) Apeczkę z Z±bkowic ¦l±skich (Apeczco de Frankinsteyn).

Ekscerpt: Vetera MPL I, s. 485, nr 629.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów