Rozmiar: 15909 bajtów

- 386 -

1345, 6 XI, Wrocław (Wrat[islavia])

VIII id. Novembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislaviensis), nadaje folwark (allodium) Wrocław-Pilczyce (Pilsicz), który dotąd dzierżyli jako lenno bracia: nieżyjący Albert z Kątów Wrocławskich (Albertus de Kanth) i Herman (Hermannus), temuż Hermanowi, Janowi Brunonis (Johannes), Maczkowi (Maczko) i Janowi (Johannes) zwanym z Kątów Wrocławskich (Kanth).

Świadkowie: Stefan (Stephanus), dziekan, Mikołaj de Panewicz (Nicolaus) - kanonicy, Andrzej de Roslawicz (Andreas), oficjał, Piotr Poduska (Petrus), rycerz, Merzanus z Pogorzeli k. Brzegu, brat biskupa, Witko ze Smogorzowa Wielkiego k. Wołowa (Smogoraw), Wroczko, marszałek biskupa, i Piotr (Petrus), scholastyk Św. Krzyża we Wrocławiu (Wrat[islavia]), protonotariusz biskupi.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. KK 14.
Kopia: tamże, Lib. Niger, s. 28 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów