Rozmiar: 15909 bajtów

- 387 -

1345, 11 XI, Zgorzelec (Gorlicz)

an senth Mertins Abend heyligin bischofis

Sędzia i ławnicy miasta Zgorzelca (Gorlicz) stwierdzają, że Jeckil Żyd z Legnicy (Legnicz) oświadczył, iż Żyd z Legnicy Hannus pożyczył od Jana i Ottona (Jan, Otto) z Żeliszowa k. Lwówka (Gerhirstorff) 80 kóp groszy.

Druk: CDL Sup. I, s. 370, nr 254.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów