Rozmiar: 15909 bajtów

- 390 -

1345, 15 XI, Bolesławiec

Henryk I, książę Śląska, pan Książa i Jawora, nadaje Fryderykowi von Bybirstein i jego żonie Helewig, córce Ulryka von Bock, prawo lenne nad miastem i okręgiem Żary k. Żagania (Sarow) ze wszystkimi prawami, które posiadał Ulrich von Bock, zezwalając jednocześnie na zakładanie nowych miast, grodów i wsi oraz eksploatację ewentualnie odkrytych bogactw mineralnych.

Regest: CDS XX, s. 37, nr 92


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów