Rozmiar: 15909 bajtów

- 392 -

1345, 3 XII, Awinion (Avinion)

III Non. Decembris Pontificatus nostri anno quarto

Papież Klemens VI (Clemens) poleca arcybiskupowi gnieĽnieńskiemu (Gneznensis), biskupowi wrocławskiemu (Wratislaviensis) [Przecławowi] i biskupowi krakowskiemu (Cracoviensis) powiadomić klasztor benedyktynów w Orłowej (Orlavia) k. Cieszyna [dzi¶ Czechosłowacja], że dokument wystawiony przez papieża Jana XXII (Johannes) w sprawie niejakiego Boguszki (Bogusco) jest falsyfikatem oraz uj±ć i ukarać jego fałszerza i innych fałszerzy dokumentów papieskich.

Ekscerpt: Vetera MPL I, s. 487, nr 634.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów