Rozmiar: 15909 bajtów

- 395 -

1345, 20 XII, Legnica (Legnicz)

in vigilia beate Thome apostoli

Ludwik I, książę Śląska i pan Legnicy (Ludwicus ... dux Slezie et dominus Legniczensis), zatwierdza wszystkie przywileje i wolności nadane miastu Legnicy (Legnicz) przez jego ojca, księcia Bolesława III (Bolezlaus).

Świadkowie: Stefan z Prochowic k. Legnicy (Steffanus de Parchwicz), Mirsanus, jego syn, Henryk ze Strzeszkowa k. Głogowa (Heinricus de Landiscron), Gawinus Abscacz, Jan de Prewticz (Johannes) - rycerze, Gunczlinus de Kewsburg i Thammo z Karczówki k. Żagania (Calkruith), protonotariusz książęcy.


Druk: Urkb. d. Stadt Liegnitz, s. 102, nr 140.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów