Rozmiar: 15909 bajtów

- 403 -

1346

Karol IV wystawia list w sprawie Oberhardisdorf dla Mikołaja de Glalobitz.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135 dz. B, nr 55 a. Bez. Arch. Oels-Urkunden, s, 83, nr 2.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów