Rozmiar: 15909 bajtów

- 404 -

1346

Jakub posiadający dobra w Krępicach k. Środy Śląskiej oskarżył Henczlina Radac z Mrozowa k. Środy Śląskiej, że ten w środę przed niedzielą Oculi ograbił ludzi.

Regest: CDS IV, s. 202, nr 9.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów