Rozmiar: 15909 bajtów

- 405 -

1346

Mikołaj, książę ziębicki, daruje folwark (allodium) Kochansdorf k. Strzelina Albertowi z Kochansdorf k. Strzelina za jego wierną służbę oraz przenosi tę wieś (villa) z powrotem z prawa niemieckiego na prawo polskie.

Świadkowie: Piotr Sanko (Petrus), Mikołaj z Ryczenia k. Góry (Nicolaus de Rhczan), Mikołaj Hund (Nicolaus), Jeschko z Targowicy k. Ząbkowic Śl. (Targowitz), Konrad Opuller, Jan z Wigancic k. Ząbkowic Śl. (Johannes. de Wigandisdorf), mieszczanin ziębicki, i Mikołaj de Ponkow (Nicolaus), notariusz.


Regest: C. Stehr, Chronik von Klein - Oels, Wrocław 1846, s. 57.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów