Rozmiar: 15909 bajtów

- 406 -

1346

Bolesław III nadaje dobra zmarłego Mikołaja Dösdorf w Niemilu k. Oławy Ottonowi von Borsnicz, za wierną służbę z prawem patronatu i innymi uprawnieniami.

Świadkowie: Henryk von Biberstein, Jan von Borsnitz, Jarosław z Pogorzeli k. Brzegu, Jan de Räste, rycerz, Heinzko z Miechowic k. Oławy, Jan, notariusz.


Regest: C. Stehr, Chronik von Klein - Oels, Wrocław 1846, s. 57.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów