Rozmiar: 15909 bajtów

- 410 -

1346

Franczko der Boehmus, Cunzco i Franzco, synowie Jana Scopp, dają Peczoldowi z Borka k. Złotoryi 1/2 łanu ziemi w Buczku k. Bolesławca w lenno.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135 E, nr 63. Collecta Stenzel, Registrum villarum (Buchwald), s. 56.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów