Rozmiar: 15909 bajtów

- 414 -

1346, 12 I, Oleśnica (Olsnicz)

fer. V-ta infra octavas Epyfanie

Fryderyk ze Śleszowa k. Góry (Fridericus de Birkinhayn) przed sądem grodzkim i sędzią oleśnickim (Olsnicensis) Arniconem (Arnico) potwierdza, że otrzymał w całości pieniądze za sprzedaną klasztorowi Św. Wincentego we Wrocławiu (Wrat[islavia)) posiadłość w Budziwojowicach k. Trzebnicy (Buziwoycz).

Świadkowie: Mikołaj Gregorius (Nicolaus), Heynnannus z Trzebnicy (Trebnicz), Henryk Stolpe (Henricus), Guntherus Sartorius, Tammo z Bojanic k. Świdnicy (Lodwicivilla), Piotr de Dulci angulo (Petrus) i Gerlaco de Iacsowicz.
Fragment pieczęci.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 273.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów