Rozmiar: 15909 bajtów

- 415 -

1346, 12 I, Awinion (Avignon)

II. id. Januarii, a. pont. IV

Papież Klemens VI bierze pod swoją opiekę Rudgera Steynkelir, mieszczanina wrocławskiego, oraz jego rodzinę mających udać się do Ziemi Świętej w celach pokutnych.

Regest: CDS IX, s. 18, nr 118.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów