Rozmiar: 15909 bajtów

- 418 -

1346, 15 I, Lypnicz

proxima dominica ante beatorum Fabiani et Sebastiani Martyrum

Dokument Henryka de Lypa (Heinricus) wzmiankujący m. in. udział wojsk czeskich w walkach pod Świdnicą (Swidnicz), Kamienną Górą (Lanczhut) i Pogonią k. Będzina (Penthum).

Druk.: CDM VII, s. 464, nr 635.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów