Rozmiar: 15909 bajtów

- 424 -

1346, 9 II, Awinion (Avinion)

V Id. Februarii Pontificatus nostri Anno Quarto

Papież Klemens VI (Clemens) poleca biskupowi wrocławskiemu (Wratislaviensis) [Przecławowi] uwolnić Piotra (Petrus), prepozyta klasztoru augustianów w Dzierżoniowie (Richembach), od winy zabójstwa Mikołaja z Dzierżoniowa (Nicolaus de Richembach), tamtejszego mnicha, jeśli przebieg zajścia odpowiada relacji przedstawionej papieżowi przez tegoż prepozyta.

Ekscerpt: Vetera MPL I, s. 492, nr 638.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów