Rozmiar: 15909 bajtów

- 425 -

1346, 10 II, Wrocław

Agnieszka (Agnes), ksieni klarysek wrocławskich, potwierdza darowiznę czynszu uczynioną na rzecz klarysek przez mieszczanina wrocławskiego Bennera (Benner).

Świadkowie: brat Mikołaj (Nicolaus), wizytator, brat Franciszek (Franciscus), lektor u św. Jakuba, brat Arnold (Arnoldus) i Piotr (Petrus) - spowiednicy klarysek.


Regest: Monumenta Germaniae Franciscana, Urkb. wyd. O. F. M. Reisch, Düsseldorf 1917, I, s. 52, nr 168.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów