Rozmiar: 15909 bajtów

- 426 -

1346, 12 II, Racibórz (Rathibor)

Dominica qua cantabatur Circumdederunt me

Rajcy miasta Raciborza (Rathibor), a mianawicie: Jan zwany Martini (Johannes), Thilo de Frigenstat, Pesco Zcilcz, Heynnus Schawenkegel, Hanco Hydenrici, i ławnicy: Teodoryk rybak (Theodoricus), Paweł Longus (Paulus), Jan Piskendorf (Johannes), Piotr Liboldi (Petrus), Mikołaj Kewirniter (Nycolaus), Hanco Walkini, Henslinus, szewc, stwierdzają, że mieszczanin Raciborza Tomasz (Thomas) kowal, ojczym Małgorzaty i Augustyna (Margareta, Augustinus), nadał im część ruchomości i nieruchomości, która im przysługiwała po śmierci ich ojca.

Druk: CDS II, s. 150, nr 42.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów