Rozmiar: 15909 bajtów

- 430 -

1346, 15 II, Praga (Praga)

nechsten Mitwochen nach sund Valteins tag

Karol, margrabia morawski (Karl ... Margraf zu Merhen), przyrzeka Purchardowi, burgrabiemu magdeburskiemu i hrabiemu Hardek (Pruchart Purchrafen ze Maidburch, und Grafen ze Hardek), że zaciągnięty dług w wysokości 900 skojców groszy praskich u jego teścia Mikołaja II, księcia opawskiego (Nyclas von Troppow), spłaci do św. Mikołaja (Michels tag) lub w inny sposób wynagrodzi.

Regest: CDM VII, s. 471, nr 641.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów