Rozmiar: 15909 bajtów

- 431 -

1346, 15 II, Opawa (Oppavia)

Mikołaj II, książę Opawy i Raciborza, nadaje w dziedziczne posiadanie swój folwark ze wsią Odry (Odra) [dziś Czechosłowacja) nad rzeką Odrą swojemu wiernemu słudze Sbinkowi z Turkowa k. Głubczyc (Sbinko de Turkaw).

Świadkowie: Heyko z Luboszyc k. Opola (Lubschicz), Henryk Hobergk, Jecako z Szybowic k. Prudnika (Snellenwald), Ulmann de Linavia, He[...] pisarz i jego syn Senzlin, mieszczanin opawski. Spisał notariusz Frenczlin.


Regest: CDS VI, s. 4.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów