Rozmiar: 15909 bajtów

- 432 -

1346, 15 II, Wrocław

IV fer. proxima post Dominicam qua in ecclesia Cantatur Circumdederunt me

Konrad de Falkenhain, starosta wrocławski (Conradus ... Wratislaviensis), stwierdza, że Henselinus de Pritticz sprzedał 13 3/4 łana wolnych od wszelkich powinności położone we wsi Voytsdorff k. Urazu Apeczce i Mikołajowi (Apeczco, Nicolaus), braciom zwanym de Voytsdorff.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 21, s. 97-98.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów