Rozmiar: 15909 bajtów

- 433 -

1346, 15 II, Bytom (Bythom)

in crastino beati Valentini

Władysław, książę bytomski (Wlodyslaus ... dux Bythomiensis), przyrzeka Kazimierzowi Wielkiemu, królowi Polski (Kazimirus rex Polonie), że nie będzie pomagał królowi czeskiemu (rex Bohemie) i jego synowi, margrabiemu morawskiemu (marchio Moravie), oraz Mikołajowi II, księciu opawskiemu (Nicolaus dux Opavie), aż ci nie zawrą dobrowolnie pokoju z Kazimierzem.

Świadkowie: Jan Samborii (Johannes), Fryderyk wójt Chostensis (Fridricus), Adam z Tarnowa Grodkowskiego (Tharnovicz), Wincenty Samborii (Wincencius), Mikołaj wójt bytomski (Nycolaus ... Bythomensis).


Druk: Lehns u. Besitzurk. II, s. 419, nr 5.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów