Rozmiar: 15909 bajtów

- 434 -

1346, 15 II, Praga (Praga)

in crastino sancti Valentini

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes ... Boemie rex ac Lucemburgensis comes), zezwala na powołanie sześcioosobowego kolegium, pochodzącego z wyboru, składającego się z 3 członków spośród rajców wrocławskich (Wratislauienses) i 3 spośród rycerzy księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis), w celu rozstrzygania wątpliwości związanych z interpretacją przywilejów miejskich.

Kopia: 1. łac., AP Wrocław, syg. D 2, s. 103 b-104; 2. niem. tamże, s. 104.
Druk: Bresl. Urkb., s. 165, nr 184.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów