Rozmiar: 15909 bajtów

- 436 -

1346, 21 II, Otmuchów (Othmuchow)

IX. kal. Marcii

Piotr Sandkonis (Petrus) postanawia, że otrzymana przez niego od biskupa wrocławskiego Przecława (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) wieś Mańkowice k. Nysy (Mangolthsdorph) po jego śmierci winna wrócić w ręce nadawcy.

Świadkowie: magister Wawrzyniec z Kałkowa k. Nysy (Laurentius de Kalow), kanonik lubuski (Lubucensis), Jarachus z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Wilhelm (Wilhelmus), starosta, i Filip (Philippus), notariusz.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. II 53.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów