Rozmiar: 15909 bajtów

- 437 -

1346, przed 28 II

ante carnisprivium

Januchco z Pogorzeli k. Brzegu stwierdza, że sprzedał 2 ogrody w jego wsi Pogorzela Tylemannowi Hennyn, który musi płacić mu rocznie na św. Marcina 1 wiardunek czynszu.

Świadkowie: Piotr (Petrus); karczmarz, zięć sołtysa z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrelli), Gotfridus Gotfridisse z Olszanki k. Brzegu (Aleynov).


Regest: CDS IX, s. 18, nr 119.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów