Rozmiar: 15909 bajtów

- 438 -

1346, 6 III, Bolesławiec (Bolitzlauia)

proxima fer. I post Dominicam Inuocavit

Henryk I, książę Śląska, pan Książa i Jawora (Henricus ... dux Zlezie dominus de Vurstemberch et in Jawor), przekazuje klasztorowi Marii Magdaleny w Lubaniu (Lubanow) i przeorowi Kanradowi von Dornheim (Conradus) odkupione od Katarzyny (Catherina), wdowy po Ulmanie z Osinki k. Ząbkowic Śląskich (Vlmannus de Nossin), czynsze z żyta i owsa, a mianowicie: z 50 łanów k. Jawora (Jauor) z lasów we wsi Prouin, z Czernicy k. Jawora (Tschirnicz), Jakuszowej k. Jawora (Jacobivilla), Nowej Wsi Legnickiej (Noua villa), Kłonic k. Jawora (Klonicz), Myślinowa k. Jawora (Jegerdorff) Chełmca k. Jawora (Kolmenitz), Sędzimirowa k. Złotoryi (Wilhelmi villa) oraz prawo dominialne do wsi Chroślic k. Jawora (Heynrichsdorff).

Świadkowie: Syffridus z Rusinowic k. Grotkowa {Russendorf), sędzia lwówecki (Lewnbergensis), Peczko ze Strzeszkowa k. Głogowa (Laindeskron), sędzia bolesławiecki (Bolizlauiensis), Piotr z Borowa k. Jawora (Petrus de Borow), marszałek, Jan de Bolenczk (Johannes), Tamo Kymen i Burchardus z Ulesia k. Legnicy (Waldow).


Druk: CDL Sup., s. 371, nr 256.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów