Rozmiar: 15909 bajtów

- 446 -

1346, 6 IV, Złotoryja (Goltberg)

fer. V. ante Dominicam Palmarum

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenceslaus dux Slesiae), oświadcza, że jatka i kaplica pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Złotoryi (Goltperg), o które starali się Mikołaj ze Lwówka (Nicolaus de Lemberg), prezbiter, i Mikołaj Peczko, mieszczanin złotoryjski (Goltpergensis), mają przypaść ze wszystkimi dochodami po śmierci wspomnianego Mikołaja, Janowi (Johannes), przełożonemu szpitalników w Złotoryi (Goltperg), i jego następcom.

Regest: A. DOZA Wiedeń, J. Schwandner, Diplomatarium, rkp. 256, s. 81.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów