Rozmiar: 15909 bajtów

- 449 -

1346, 17 IV, Świdnica

Montag in d. Oster heiligen Tagen

Bolko II, książę świdnicki, aprobuje rezygnację Tomasza z Kraszowic k. Świdnicy (Thomas von Craschwitz), mieszczanina świdnickiego (Swidnicz), z prawa lennego dziedziczenia młyna w Bystrzycy Dolnej k. Świdnicy (Nidirsten Wystritz) na rzecz Wytmanna z Roztoki k. Jawora (Wytmannus v. Rodestock) i innych mieszczan, Elżbiety (Elisabeth), jego gospodyni, panów Hanken dem Cruceger, jego syna i spadkobierców Wyckmana (Wyckmannus).

Regest: AP Wrocław Rep. 135, dz. C, Rep. d. Schweidnitzer Archiv, s. 52, nr l.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów