Rozmiar: 15909 bajtów

- 450 -

1346, l8 IV, Ziębice (Munstirberg)

III fer. in septuana Pasce

Mikołaj, książę Śląska, pan Książa i Ziębic (Nicolaus dux Slezie et dominus Fürstinberg ac de Munstirberg), na prośbę cystersów z Henrykowa (Henrichow) zatwierdza im nadanie przez swego ojca Bolka II, pana Kłodzka (dux Bolco), sołectwa wraz z obowiązkiem służby konnej w Budzowie k. Ząbkowic Śląskich (Shoninwalde).

Świadkowie: Piotr Sandiki (Petrus), Jan Budow (Johannes), Ulricus Lewinrode - rycerze, Witko Boenii, Ulmanus Prinberg, Fritzhco de Byschovishem i protonotariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, Dok. parafii w Henrykowie nr 100.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów