Rozmiar: 15909 bajtów

- 453 -

1346, 30 IV, Kupferberg

Sonntag Misericordiae Domini

Bolko II, książę świdnicki, i Creczing von Zedlitz sporządzają kontrakt, na podstawie którego Muchów k. Jawora ma należeć do posiadłości Stara Kraśnica k. Złotoryi.

Regest: AP Wrocław, Dep. Schönau, Rep. 132 a, nr A.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów