Rozmiar: 15909 bajtów

- 455 -

1346, 2 V, Świdnica (Swidenicz)

an den nehistin tage nach der heyligen czwelfboten tage Philippi unde Jacobi

Agnieszka, księżna Śląska i pani Strzegomia (Agnes... Herczogin von Slezie vrowe czur Stregom), pozwala, aby jej mąż, Bolko II świdnicki, (Polke) sprzedał Tammowi z Dzwonowa (Górny i Dolny) k. Świdnicy (Thamme von Schellendorf) posiadłość Rusko k. Świdnicy (Ruzk) ze wszystkimi prawami za 55 grzywien.

Świadkowie: Hartlinus von Ronow, Junge z Wrocławia-Sołtysowic (von Kekil), bracia z Czernicy k. Jawora (Cyrnen), Ulrich von Rencz, bracia Schaff, Henke von Sydelicz i Henryk (Heynrich), proboszcz w Verzschow, pisarz, który sporządził ten dokument.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Akta majątku Schaffgotschów, Fach. 26 D, nr 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów