Rozmiar: 15909 bajtów

- 456 -

1346, 3 V, Legnica (Legnicz)

in die Inuencionis sancte Crucis

Ludwik I, książę Śląska i pan Legnicy (Ludwicus... dux Slesie dominus Legnicensis), przyrzeka, że bez zgody rajców legnickich (Legniczensis) nie pozbędzie się miasta Mikołajowice k. Legnicy oraz znajdującej się tam kopalni. Ponadto pozwala sprowadzać do Legnicy i przetapiać złoto, srebro i inne metale. Przyrzeka także, że w przeciągu 3 lat nie będzie żądał żadnej zapomogi od Legnicy (Legnicz).

Świadkowie: Stefan z Prochowic k. Legnicy (Steffanus de Parchwicz), Henryk ze Strzeszkowa k. Głogowa (Heinricus de Landiscron), Gawinus Abscacz, Jan de Pretwicz (Johannes), Mikołaj de Warttha (Nicolaus), Burgoldus de Slevicz i Thammo z Karczówki k. Żagania (Calkruithe).


Druk: Urkb. d. Stadt Liegnitz, s. 103, nr 141.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów