Rozmiar: 15909 bajtów

- 461 -

1346, 9 V, Awinion (Avinion)

VII Id. Mai. Anno Quarto

Papież Klemens VI (Clemens) na pro¶bę biskupa i kapituły litomyskiej (Luthomuslensis) o zredukowanie liczby tamtejszych premonstratensów do 24 mnichów z powodu trudno¶ci ich utrzymania, poleca biskupowi [Przecławowi] wrocławskiemu (Wratislaviensis) skontrolować dochody i sytuację przedstawion± przez biskupstwo litomyskie (Luthomuslensis) i złożenie na pi¶mie sprawozdania.

Ekscerpt: Vetera MPL I, s. 492, nr 639.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów