Rozmiar: 15909 bajtów

- 462 -

1346, 11 V, Wrocław

Donnerstag nach Jubilate

Konrad von Valkenhayn (Conrad), starosta wrocławski, stwierdza, że Henryk Musthube (Henricus) sprzedał Piotrowi Schwarz, mieszczaninowi wrocławskiemu, za 225 grzywien połowę swej dziedzicznej posiadłości, zwanej Krobielowice k. Kątów Wrocławskich (Crebilwitz bei Canth), i połowę szosu z leżącym w pobliżu młynem, wolne od wszelkich służebności i ciężarów.

Regest: AP Wrocław, Archiwum m. Wrocławia, syg. D 38, Rep. v. K. Rappan, s. 193, nr 50 GG.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów