Rozmiar: 15909 bajtów

- 463 -

1346, 12 V, Świdnica (Swidnicz)

an dem Vrytage nach sente Stanislai

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Polke Furste von Slesie Herre von Furstinberg und czur Swidnicz), stwierdza, że jego kapelan Albrecht wraz z matką sprzedali posiadłość Pszenno k. Świdnicy (Weysinrode) Łucji, wdowie po Mikołaju Frenczils (Nyckil), i ich dzieciom z zastrzeżeniem 3 grzywien rocznego czynszu dla brata jej męża Rudila (Rudil).

Świadkowie: Kekil z Czernicy k. Jawora (Cirna), Cune von Ronow, Reynczko Schof, Siffrid von Rusindorf, Friczce von Talwicz, Rudger z Kopaliny [?] k. Opola (Wiltberg), marszałek książęcy, Tammo z Dzwonowa (Górny i Dolny) k. Złotoryi (Schellendorf).
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Dokumenty m. Świdnicy, syg. U 75.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów