Rozmiar: 15909 bajtów

- 464 -

1346, 12 V, Świdnica (Swidnicz)

an dem Vrytage nach sente Stanislai tag

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke... Furste von Slesie Herre von Furstinberg und czur Swidnicz), stwierdza, że jego kapelan Albrecht wraz z matką sprzedali Łucji (Lucia), wdowie po Mikołaju Frenczils (Nickil), i jej prawowitym następcom posiadłość Pszenno k. Świdnicy (Weysinrode).

Świadkowie: Kekil z Czernicy k. Jawora (Cirnen), Cune von Ronow, Reynczk Schof, Siffrid von Ruzindorf, Fricze Talwicz, Rudger z Kopaliny [?) k. Opola (Wiltverg) i Tam z Dzwonowa (Dolny i Górny) k. Złotoryi (Schellindorf).
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Dokumenty miasta Świdnicy, U 74.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów