Rozmiar: 15909 bajtów

- 466 -

1346, 16 V, Budziszyn (Budiissin)

fer. II infra octavam festi Penthecostis

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes ... Boemie rex ac Lucemburgensis comes), zatwierdza radzie i miastu Zgorzelec (Gorliczensis) kupno wsi Bysint [dzi¶ NRD], należ±cej jako lenno królewskie do Ramfolda (Ramfoldus) z Zeliszowa k. Lwówka (de Gerhardisdorf) i jego zięcia Ybanusa (Ybanus).

Druk: CDL Sup. I, s. 366, nr 251.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów