Rozmiar: 15909 bajtów

- 471 -

1346, 29 V, Otmuchów (Othmuchow)

IV kal. Juni

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislaviensis), stwierdza, że Rainoldus, Heydenricus i Teczo - bracia zwani Stossche, odkupili za 100 grzywien część posiadłości biskupiej Pakosławice k. Nysy (Bertholdsdorph) od rycerza Ottona de Lynauia, którą tenże nabył od biskupstwa.

Świadkowie: Jan, archidiakon głogowski (Johannes ... Glogouiensis), Henryk de Bancz, archidiakon legnicki (Henricus ... Legnicensis), Mikołaj (Nicolaus) de Panewicz, doktor dekretów - kanonicy wrocławscy (Wratislavienses), Wroczko, marszałek biskupi, Jan Waldow (Johannes), starosta nyski (Nysensis), Mikołaj Drogus (Nicolaus), Piotr (Petrus), scholastyk Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislavia), protonotariusz.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. KK 22.
Kopia: tamże, Lib. Niger, s. 84 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów