Rozmiar: 15909 bajtów

- 472 -

1346, 31 V, Wrocław

fer. IV infra octavam Ascensionis Domini

Rajcy miasta Wrocławia stwierdzają, że Tilko Ruffus, mieszczanin wrocławski, kupił od Ludwika I, księcia legnickiego, za 600 grzywien czynsz z szosu miasta Legnicy w wysokości 70 grzywien. Książę przyrzekł spłacić ów dług w przeciągu 11 lat w rocznych ratach nie mniejszych niż 10 grzywien każda.

Regest: Urkb. d. Stadt Liegnitz, s. 104, nr 143.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów