Rozmiar: 15909 bajtów

- 474 -

1346, 2 VI, im Lager bei Wartinstein

proxima VI fer. ante festum Penthecostes

Konrad von Falkenhain, starosta wrocławski, stwierdza, że w wyniku układu majątkowego bracia Herman (Hermannus), Jan (Johannes) i Cunczo, synowie Cuncza z Dzierżoniowa (Rychinbach), odstąpili swojemu stryjowi Stefanowi z Dzierżoniowa swe posiadłości dziedziczne jako lenno z prawem dominalnym, mianawicie: oprócz wsi Damianowice k. Wrocławia (Damausdarff) również wieś Gniechowice k. Wrocławia (Gnechwicz) z pełnym sądownictwem, z prawem patronatu kościoła wraz z sołectwem, wolne od służebności, tak jak je posiadał niegdyś Friczco de Waldow.

Druk: H. Reichenbach, Urkundliche Geschichte d. Grafen Reichenbach I, s. 28, nr 125.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów