Rozmiar: 15909 bajtów

- 477 -

1346, 18 VI, Racibórz (Rathibor)

in octava Trinitatis

Gertruda, przeorysza dominikanek w Raciborzu (Gertrudis priorissa ... in Rathibor), zwraca się do Jana Conoplata (Johannes Conoplat), notariusza kapituły wrocławskiej (Wrat[islaviensis]), aby przesłał za pośrednictwem siostry Eufemii (Eufemia) te książki, które zapisał w testamencie Henryk, proboszcz ze Zwróconej k. Ząbkowic Śląskich (Henricus de Proczano), Annie (Anna) niegdyś ksieni w Raciborzu, przebywającej w klasztorze św. Katarzyny we Wrocławiu.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, nr 73.
Druk: CDS II, s. 222, nr 42 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów