Rozmiar: 15909 bajtów

- 480 -

1346, 29 VI, Wrocław (Wratislavia)

in die SS. Petri et Pauli Apostolorum

Mikołaj, opat klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu (Nicolaus abbas ... s. Vincentii), i cały konwent sprzedają 1/2 łana wolnego od wszelkich służebności we wsi Sobocisko k. Oławy (Sobocicz) Aleksandrowi de Cindato (Alexander) i jego następcom za określoną kwotę pieniędzy, którą klasztor już otrzymał, a oprócz tego tenże Aleksander i jego następcy mają dawać corocznie klasztorowi 2 funty pieprzu. Opat i konwent zobowiązują się w razie potrzeby udostępnić nabywcy dwa immunitety: Henryka Prawego (Probus) i Bolesława III, księcia brzeskiego (Boleslaus ... Bregensis), odnoszące się do wspomnianej połowy łanu.

Świadkowie: Jan (Johannes), organista, Piotr (Petrus), pielęgniarz, Henryk Wacinrode (Henricus), Jan Schoneyche (Johannes), Jan Schonhals (Johannes), prepozyt, Jan Pastericz (Johannes), kapelan i inni.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 277.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów