Rozmiar: 15909 bajtów

- 481 -

1346, 2 VII, Awinion. (Auinion)

VI non. Julii

Papież Klemens VI (Clemens) bierze pod swoją opiekę klasztor i ksienię św. Ducha w Raciborzu (Ratibor) oraz wszystkie jego dotychczasowe i mające być w przyszłości nabyte posiadłości.

Regest: AP Wrocław, Rep. 112, nr 43.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów