Rozmiar: 15909 bajtów

- 482 -

1346, 21 VII, Legnica (Legnicz)

in vigilia S. Marie Magdalene

Ludwik I, książę Śląska, pan Legnicy (Ludewicus ... dux Slesie, dominus Legniczensis), stwierdza, że w jego obecności Piotr z Polanowic k. Kluczborka (Petrus de Polenwicz) sprzedał Piotrowi Semstelebin (Petrus), Cunczkonowi (Cunczko) i Dytrykowi (Dytherico) - braciom zwanym Drenul, za 150 grzywien folwark (allodium) wielkości 3 1/2 łana we wsi Polanowice k. Kluczborka (villa magna Polenewicz) i 8 prętów tamże (In villa parua Polenewicz) oraz młyn o jednym kole i 2 1/2 ogrodu w ten sposób, że połowa nabytku ma należeć do Piotra Semstlebin, połowa zaś do Cunczelina (Cunczelinus) i Dytryka (Dythericus). Oprócz tego uzyskali oni prawo wypasu 350 sztuk owiec w w.w. wsiach.

Świadkowie: Henryk ze Strzeszkowa k. Głogowa (Henricus de Landischrona), Henryk z Jasionej k. Brzegu (Heynricus de Ysinberg) - mieszczanie legniccy (Legniczenses), Burgoldus de Slewicz, Mikołaj z Warty Bolesławieckiej (Nicolaus de Warta), Guntherus de Kettelicz, Dythericus de Rotis i Henryk (Henricus), pisarz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Akta majątku Schaffgotschów, Fach 28, nr 3.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów