Rozmiar: 15909 bajtów

- 486 -

1346, 25 VII, Jawor (Jawer)

in die beati Jacobi Apostoli

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolco ... dux Slesiae dominus de Furstenberg et in Swidnicz), wyraża zgodę na sprzedaż przez Ticzcona (Ticzco) de Borsnitz 4 grzywien i 1 wiardunku czynszu rocznie z 9 łanów w Piławie Górnej k. Dzierżoniowa (Pilauia Superiori) na budowę i uposażenie ołtarza w katedrze wrocławskiej (Wrat[islavia)) płaconego w dwóch ratach: na św. Michała 2 grzywny i 1 wiardunek oraz na św. Filipa i Jakuba 2 grzywny.

Świadkowie: Henryk ze Świn k. Jawora (Henricus de Swin), Mikołaj de Curdebok (Nicolaus), Mikołaj de Sydelicz (Nicolaus) - rycerze, Otto de Borsnitz, Albert Czamborii (Albertus), Heydinricus Scosthonis i Cuntzelinus, protonotariusz.


Kopia: łac., BU Wrocław, rkp. syg. M 1063, s. 51.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów