Rozmiar: 15909 bajtów

- 489 -

1346, 29 VII, Świdnica

Sabbato post diem beati Jacobi Apostoli

Bolko II, książę Śląska i pan Świdnicy, zatwierdza sprzedaż cła przez Henryka de Broun Henrykowi de Kolin.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135 D, nr 377, s. 216-218.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów